Cách nhanh nhất để xây dựng một website Bán hàng Online tuyệt vời mang thương hiệu của riêng bạn.

- Đang có 101 khách trực tuyến -

Bán hàng Online

Giải pháp website thương mại điện tử linh hoạt bán bất cứ thứ gì, bất cứ nơi nào bạn thích.

Bố cục eCommerce

Tính năng mạnh mẽ giúp giao diện trở nên nổi bật dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng không giới hạn
Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập tài khoản "Popup".

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Thông tin tài khoản

Thông tin tài khoản

Trang chủ sản phẩm

Trang chủ sản phẩm

Trang sản phẩm

Trang sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm

Chi tiết giỏ hàng

Chi tiết giỏ hàng

Xem nhanh giỏ hàng

Xem nhanh giỏ hàng

Thanh toán sản phẩm

Thanh toán sản phẩm

Tính năng eCommerce

Vận hành kinh doanh Online hiệu quả với hơn hàng trăm tính năng mạnh mẽ ưu việt không giới hạn
Giảm giá cố định hoặc phần trăm sản phẩm theo điều kiện thời gian + hiển thị thanh đã bán
01. Giảm giá cố định hoặc phần trăm sản phẩm theo điều kiện thời gian + hiển thị thanh đã bán.
Mua 3 sản phẩm A tặng 1 sản phẩm A
02. Mua 3 sản phẩm A tặng 1 sản phẩm A (Mua 6 tặng 2)
      Mua 3 sản phẩm A tặng 1 sản phẩm B
Hiển thị ngày dự kiến có hàng khi sản phẩm hết hàng
03. Hiển thị ngày dự kiến có hàng khi sản phẩm đã hết
Chiết khấu giá cố định hoặc phần trăm số lượng sản phẩm
04. Chiết khấu giá cố định hoặc phần trăm số lượng sản phẩm
Cho phép khách hàng có thể đặt hàng trước khi sản phẩm hết hàng
05. Cho phép khách hàng có thể đặt hàng trước khi sản phẩm hết hàng
Chi tiêu số tiền tối thiểu để đặt hàng
06. Chi tiêu số tiền tối thiểu để đặt hàng
Tích hợp nhiều cổng thanh toán dễ dàng
07. Tích hợp nhiều cổng thanh toán dễ dàng
Chiết khấu cố định hoặc phần trăm trên tổng giá trị giỏ hàng theo điều kiện tối thiểu và tối đa + thời gian
08. Chiết khấu cố định hoặc phần trăm trên tổng giá trị giỏ hàng theo điều kiện tối thiểu và tối đa + thời gian
Chiết khấu vận chuyển
09. Ưu đãi vận chuyển giảm giá cố định hoặc phần trăm trên tổng giá trị giỏ hàng theo điều kiện + thời gian
Hiển thị ngày dự kiến giao hàng
10. Hiển thị ngày dự kiến giao hàng khi nhập đầy đủ thông tin địa chỉ giao hàng
Thay đổi biến thể sản phẩm theo màu sắc hình ảnh
11. Thay đổi biến thể sản phẩm theo màu sắc hình ảnh
Tặng quà miễn phí dựa trên giá trị giỏ hàng (tạm tính) theo điều kiện + thời gian.
12. Tặng quà miễn phí dựa trên giá trị giỏ hàng (tạm tính) theo điều kiện + thời gian.